Zera Shimshon Hamevuar

$20.25
Write a Review
SKU:
554500
Author:
Rabbi Shimshon Chaim Nachmani
Volumes:
6
Height:
10 inches
Format:
Hardcover

זרע שמשון המבואר

הספר הקדוש והמפורסם על התורה מאת הגאון הקדוש רבי שמשון חיים נחמני זצ"ל במהדורה חדשה ומפוארת, באותיות מאירת עינים, מוגהה בהגהה מדויקת, תוספת אלפי מ"מ, פתיחת ר"ת וקיצורים, סימני פיסוק וניקוד, בתוספות כותרת משנה עם ביאורים יקרים משולבים בדבריו המאירים, בתוספות מקורות וציונים, והרחבת הענינים הנושאים ונותנים בדבריו. ופרקי תולדות המחבר הק' זי"ע.