Haggadah Shel Pesach Mesivta - Extended

$41.00
Write a Review
SKU:
711305
Volumes:
1
Height:
10 inches
Format:
Hardcover
Released:
2018

הגדה של פסח המבואר מתיבתא, מורחב

בהגדה של פסח מתיבתא מורחב, מופיעים המדורים הבאים:

  • ביאור ההגדה: ביאור משולב ובהיר על דרך הפשט, מקיף את כל ההגדה, עפ"י פירושי רבותינו הראשונים וגדולי האחרונים, בתוספת מקורות והערות.
  • פסקי הלכות: לחודש ניסן, ערב פסח, וליל הסדר. 
  • לקט מדרשים: מלוקטים על סדר ההגדה.
  • אוצרות ההגדה: ליקוט נרחב על דרך הפשט והדרש, מפירושי רבותינו מאורי הדורות על סדר ההגדה ובעניני סיפור יציאת מצרים.
  • שינוי הנוסחאות: ע"פ נוסחאות הגדות הגאונים והראשונים. 
  • עמודים: 900