Chaim Vechesed

$9.99
Write a Review
SKU:
5513100
Author:
Rabbi Chaim Chaikel of Amdur
Volumes:
1
Format:
Hardcover
Released:
2019

חיים וחסד המפואר

אמרות טהורות, פנינים יקרות, מלהיבים הלבבות, על פסוקי התורה נ"ך וכמה אגדות חז"ל ומדרשים וזוה"ק, להרה"ק  המפורסם רבי חיים חייקא מאמדור זיע"א, במהדורה חדשה מאירת עינים מפוארת ומתוקנת בהגהה מדויקת, עם סימני פיסוק וניקוד, בפתיחת ר"ת, חלוקה לקטעים, תוספת מאות כותרת משנה, אלפי מראי מקומות מפורטים לספרי חז"ל ראשונים ואחרונים, עם כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות ענינים, עם פרקי תולדות המחבר זצ"ל.