Skip to main content

Zemirot Yagel Yaakov

$26.00
Write a Review
SKU:
711209
Volumes:
1
Height:
6.5 inches
Format:
Hardcover
Adding to cart… The item has been added

זמירות יגל יעקב
זמירות ופיוטים אלבומי מדורג

הספר 'יגל יעקב' השלם, הוא אוצר יקר של זמירות ופיוטי קודש, רובם חוברו על ידי מרן אביר יעקב זי"ע, ויוצאי חלציו רבני ואדמור"י משפחת אביחצירא זי"ע. ועוד פיוטים רבים אחרים אשר חוברו בהררי קודש, רבני וצדיקי הדורות נבג"מ, ואשר נקבע בבתי ישראל ובהיכלי התפילה לשוררם בעתות רצון ובזמני שמחה. הפיוטים עצמם גדושים בחכמת הסוד, ברמיזה גאונית ובלשון חכמים, וכל מהותם שירי שבח לה', דברי התעוררות למוסר ועבודת ה', או קינה והספד על צדיקים קדמונים. זמירות אלו יצאו לאור במהדורה ייחודית, בסדר חדש ובחיתוך מדורג, ע"י קרן 'טללי ברכה' שע"י ישיבת 'אביר יעקב' נהריה, בהכוונתו ובברכתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, במטרה להביא את הפיוטים הנשגבים בפני קהל עדת ישראל בכלי מפואר. הספר נסדר ונדפס במהדורה אלבומית מפוארת, בעיצוב מרשים ומרהיב.