Sifsei Shmuel - Al Hatorah

$39.99
Write a Review
SKU:
529999
Volumes:
3
Height:
9.5 inches
Released:
2014

שפתי שמואל על התורה

מכ"ק הרב הגאון  הצדיק, פה מפיק מרגליות מוה"ר רבי שמואל אלכסנדר אונסדארפער זצוק"ל רב דקהל דברי חיים צאנז פתח תקוה מלפנים רב ור"ם מתיבתא ראשית חכמה מאנטריאל.