Panim Yafos Hamevuar

$17.99 - $40.99
Write a Review
SKU:
526400
Author:
Rabbi Pinchas HaLevi Horowitz
Volumes:
5
Height:
10 inches
Format:
Hardcover

פנים יפות המבואר

הספר הקדוש והחביב פנים יפות, אשר הוא ביאור מים חיים, על דרך פרד"ס נובעים, מאת הגאון הקדוש המפורסם רבי פנחס הלוי איש הורוויץ זצ"ל בעל הפלא"ה, עם ביאור "מאיר פנים", אשר בו יבוארו דברי קדשו בהרחבה, בסגנון בהיר, למען ירוץ בו הקורא, חיבר ע"י הרב הגאון ר' מאיר זלמן שטעג שליט"א.