Mishnah Berurah Menukad - Medium

$14.00 - $52.00
Write a Review
SKU:
212100-V
Volumes:
6
Format:
Hardcover
Height:
10 Inches

משנה ברורה מנוקד
מהדורת פנינים

משנה ברורה במהדורה חדשה, מוגהת היטב עם תיקונים רבים. בעריכה חדשה עם סימני פיסוק וחלוקה לסעיפים, בניקוד מדוקדק, ועם אלפי מראי מקומות חדשים. בתוספת הקדמות להלכות עם פסקי שו"ע הרב וחזון איש, קיצור ביאור הלכה, והדגשות בביה"ל ובשעה"צ בהלכות הנוגעות למעשה.