Skip to main content

Midrash Rabbah Hamevuar

$26.99
SKU:
352700
Volumes:
3
Height:
10 inches
Format:
Hardcover

מדרש רבה המשולב - מדרש רבה עם ביאורים נפלאים, הוספות והערות נחוצות, ליקוטי מדרשים ומאמרי חז"ל, לקט אמרים מתורת החסידות והמוסר.

ביאור המדרש: ביאורי הפשט להבנת דברי המדרש, סדורים וערוכים בשפה ברורה וקלה, ומשולבים בתוך דברי המדרש, לתועת הלומדים.

עין המדרש: הערות ומקורות לביאור המדרש, שינויי נוסחאות והוספות חשובות.

אוצרות המדרש: ילקוט עשיר מדברי חז"ל המובאים במדרש הלכה ואגדה.

ילקוט אמרים: אוצרות יקרים מתורתם של קדמונים, גאוני נמוסר ומאורי החסידות, אמרות טהורות ופניני סוד, המעטרים את דברי המדרש בדרך הפרד"ס.