Likutei Halachaos Hamevuar

$23.79
Write a Review
SKU:
528300
Author:
Rabbi Noson of Breslov
Volumes:
4
Height:
10 inches
Format:
Hardcover

ליקוטי הלכות המבואר

הספר המפורסם לקוטי הלכות מאת הרה"ק רבי נתן מברסלב זצ"ל אשר כתב על פי פקודת רבו הרב הקדוש רבי נחמן מברסלב זצ"ל לברר ולחדש בכל הלכה משו"ע למצוא סמך וטעם בכל הלכה בדרך חכמה ואמת ומוסר השכל, ועצות נפלאות והתחזקות עצום להתקרב להשי"ת בכל דרגא ודרגא שהוא, י"ל במהדורה חדשה, מנוקדת ומאירת עינים, בתוספת ביאור המשולב בתוך תיבותיו הק' עם הערות וציונים  והרחבת הענינים, עם תיקוני טעיות ושיבושים, בהוספת אלפי מ"מ וציונים, עם כותרות משנה.