Skip to main content

Chidushei HaBach on Shas

$26.99
Write a Review
SKU:
522300
Author:
Rabbi Yoel Sirkis
Volumes:
2
Height:
9.5 inches
Format:
Hardcover

מרגלית נדירה זכתה ונתגלגלה לידינו עם חשיפת כתב יד של חידושי רבינו הב"ח על הש"ס. חידושים אלו מצטרפים להגהות הב"ח הנודעות על הש"ס ולחיבורו ההלכתי על הטור ולתשובותיו.

החידושים הכתובים בעצם כתב יד קדשו, נדפסים בזאת לראשונה ונגאלים לאחר שהיו טמונים למעלה משלש מאות וחמישים שנה. ויש בהם חידושים רבים התואמים לדברי רבינו בשאר ספריו.

בראש הספר נערך מבוא על תולדותיו של רבינו הב"ח.