Rishon Letzion Hamevuar - Esther, Shir Hashirim, Eicha

$16.20
Write a Review
SKU:
554301
Author:
Rabbi Chaim ibn Attar
Volumes:
1
Height:
9.5 inches
Format:
Hardcover
Released:
2021

ראשון לציון המבואר - אסתר, שיר השירים, איכה

הספר הקדוש על מגילות מאת הגאון הקדוש האלקי בעל אור החיים הקדוש זצ"ל, במהדורה חדשה ומפוארת, באותיות מאירת עינים, מוגהה בהגהה מדויקת, תוספת אלפי מ"מ וציונים, פתיחת ר"ת וקיצורים, סימני פיסוק וניקוד, בתוספת כותרת משנה, והערות ביאור עם ציונים והשוואות לדבריו הק'. על מגילת: אסתר, שיר השירים, איכה.