Mishnah Berurah - All 6 Parts In 1 Volume

$49.99
Write a Review
SKU:
212200
Volumes:
1
Height:
9.5 inches
Format:
Hardcover
Released:
2020

משנה ברורה מנוקד בכרך אחד

ששה חלקי ספר ההלכה המפורסם ונתקבל בכל תפוצות ישראל, משנה ברורה מהדורת עוז והדר המנוקד, הנדפס בהגהה מדויקת, תוספת אלפי מראי מקומות, מבוא והקדמה ופתיחה להלכות, קיצור ביאור הלכה. הדגשת חידושי הלכות. לקוטי דברי הרב. משנת סופרים המבואר.

יצא כעת לאור בכרך אחד שיהא קל ביד כל אדם לקחת עמו תמיד.